პლატფორმა განახლდება მაისში
მარტი 2022 | საცხოვრებელი

საცხოვრებელი

მარტში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის ზრდის ტენდენცია გაგრძელდა, ამასთან ბოლო წლებთან შედარებით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საშუალო შეწონილი ფასი დაფიქსირდა.

საცხოვრებელი

თბილისში 2022 წლის მარტში 3,713 ტრანზაქცია განხორციელდა და წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 20%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 36%-ით გაიზარდა და 180 მილიონ აშშ დოლარი შეადგინა. 2022 წლის იანვარსა და თებერვალში 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტრანზაქციების 33% და 15%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.

საცხოვრებელი

ახალ პროექტებში ტრანზაქციები 24%-ით, ხოლო ძველ პროექტებში 13%-ით გაიზარდა.

საცხოვრებელი

ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაორმაგდა და პრემიუმ სეგმენტში მაჩვენებელი თითქმის 2.5-ჯერ გაიზარდა.

საცხოვრებელი

ქალაქის გარეუბნებში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 8%-ით, ცენტრსა და ფართო ცენტრში კი - 6% და 8%-ით გაიზარდა.

2021 | სექტორული მიგნებები

საცხოვრებელი

2021 წელს ქალაქის ცენტრში* ახალ პროექტებში ბინის საშუალო ღირებულება 939 აშშ დოლარს შეადგენს, ფართო ცენტრში 742 აშშ დოლარს, ხოლო გარეუბნებში 578 აშშ დოლარს.

საცხოვრებელი

ბოლო ათწლეულში თბილისის გარეუბნებში ახალაშენებული ბინების ღირებულება მზარდი ტრენდით ხასიათდება და 2021 წელს 11%-ით გაიზარდა 2012 წელთან შედარებით.

საცხოვრებელი

ბოლო 10 წელში ქალაქის ცენტრში ძველ პროექტებში ფასების მნიშვნელოვანი ცვლილება არ ფიქსირდება.

საცხოვრებელი

თბილისის გარეუბნებში 2012 წელთან შედარებით, 2021 წელს საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის ზომა გასამმაგდა, ფართო ცენტრსა და ცენტრალურ უბნებში კი გაორმაგებული მაჩვენებელი ფიქსირდება.

საცხოვრებელი

2021 წელს მნიშვნელოვნად იკვეთება ფასების ზრდის ტენდენცია, რაც ძირითადად განპირობებულია სამშენებლო პროდუქტებზე ღირებულების ზრდით, ეკონომ სეგმენტზე მოთხოვნის ზრდით და რეგულაციების შედეგად გაზრდილი დანახარჯებით.

საცხოვრებელი

მოკლე ვადიან პერიოდში მოსალოდნელია საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდის ტენდენციის შენარჩუნება, რაზეც დამატებით გავლენას რუსეთ-უკრაინის ომის ეფექტები მოახდენს.

საცხოვრებელი

გაცემული სამშენებლო ნებართვების მიხედვით, შემდგომ 2022-2025 წლებში მიწოდების სტრუქტურა გარეუბნების სასარგებლოდ მცირედით იცვლება, ხოლო ცენტრალურ უბნებში სამომავლო მიწოდების პროცენტული წილი მცირდება.

საოფისე

ჰიბრიდული სამუშაო პროცესის პრაქტიკის დანერგვის პარალელურად, 2021 წელს თანამედროვე ბიზნეს ცენტრებში უპრეცენდენტო ათვისების მაჩვენებელი დადგა (2018 წლის მაქსიმალურ ნიშნულს გადააჭარბა).

საოფისე

2021 წელს თბილისის თანამედროვე ბიზნეს ცენტრებში საშუალო შეწონილმა იჯარამ კვ.მ-ზე 14.8 აშშ დოლარი შეადგინა და 2019 წელთან შედარებით სტაბილურობა შეინარჩუნა.

საოფისე

ვაკანტურობის კოეფიციენტმა 21% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვანი ზრდაა პრეპანდემიურ პერიოდთან შედარებით.

საოფისე

პანდემიის პირობებში თბილისში საერთო სამუშაო სივრცეების დატვირთულობა 61%-ს შეადგენდა. ახალი სივრცეების გასხსნის შედეგად გაზრდილი ტევადობის პარალელურად, 2021 წელს დატვირთულობის იგივე მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

რითეილი

ეკონომიკური აქტივობისა და ტურისტული ნაკადების აღდგენასთან ერთად, თბილისის კომერციულ ბაზარზე დატვირთულობის და ბრუნვის მაჩვენებლის აღდგენა შეინიშნება.

რითეილი

თბილისის ძირითადი სავაჭრო ქუჩები შედარებით მოწყვლადი აღმოჩნდა პანდემიის მიმართ, გაზრდილი ვაკანტურობის კოეფიციენტისა და შემცირებული საიჯარო მაჩვენებლების კუთხით. პეკინის გამზირი შედარებით რეზისტენტული აღმოჩნდა პანდემიის მიმართ, კვ.მ-ზე 32 აშშ დოლარის საიჯარო მაჩვენებლითა და 6%-იანი ვაკანტურობის კოეფიციენტით.

რითეილი

2021 წელი სავაჭრო ცენტრებისთვის გამომწვევი აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ მოლების გარკვეულ ნაწილში ვაკანტურობის კოეფიციენტი მკვეთრად გაიზარდა პრეპანდემიურ პერიოდთან შედარებით, ზოგადი მაჩვენებელი სტაბილურ ნიშნულზე შენარჩუნდა “City Mall Saburtalo”-ს მკვეთრად შემცირებული ვაკანტურობის გამო. რაც შეეხება საიჯარო მაჩვენებელებს, მნიშვნელოვანი კლება შეინიშნება გარკვეულ სავაჭრო ცენტრებში, თუმცა გამონაკლისი შემთხვევების ხარჯზე ზოგადი სურათი არ შეცვლილა.

*ცენტრი - ვაკე, მთაწმინდა, საბურთალო

**ფართო ცენტრი - ისანი, ჩუღურეთი, დიდუბე, ბაგები, კრწანისი

***გარეუბნები - გლდანი, სამგორი, დიდი დიღომი, ნაძალადევი, დიდგორი, წყნეთი, ფონიჭალა