მიიღეთ თქვენზე მორგებული კვლევები და უძრავი ქონების სხვა სერვისები

საოფისე ბაზრის შეჯამება | 2020

1.

განახლებული: 14 თებერვალი, 2021

2020 წელს საშუალო შეწონილი იჯარა 3%-ით შემცირდა არაკლასიფიცირებულ ბიზნეს ცენტრებში და კვ.მ-ზე 13.9 აშშ დოლარი შეადგინა. საშუალო შეწონილი იჯარა 3%-ით შემცირდა B კლასის ბიზნეს ცენტრებში, ხოლო 1%-ით A კლასში. აღნიშნული მაჩვენებელი 1%-ით გაიზარდა C კლასის ბიზნეს ცენტრებში და კვ.მ-ზე 11.4 აშშ დოლარს გაუტოლდა.

თანამედროვე ბიზნეს ცენტრებში ვაკანტურობის კოეფიციენტი კლასების მიხედვით (%), 2019-2020
2019
2020

2.

განახლებული: 14 თებერვალი, 2021

2020 წლის მდგომარეობით ვაკანტურობის კოეფიციენტი ყველა კლასის ბიზნეს ცენტრში გაიზარდა. მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა A კლასის და არაკლასიფიცირებულ ბიზნეს ცენტრებში. ვაკანტურობის კოეფიციენტი გაიზარდა 22 და 10 პროცენტული მაჩვენებლით. ვაკანტურობის კოეფიციენტი კვლავაც ყველაზე მაღალია A კლასის ბიზნეს ცენტრებში და 47%-ს შეადგენს. მას მოსდევს C კლასი 24%-ით, არაკლასიფიცირებული ბიზნეს ცენტრები 16%-ით და B კლასი 14%-ით.

თანამედროვე ბიზნეს ცენტრების საშუალო ვაკანტურობის კოეფიციენტი 24%-ს შეადგენს და წინა პერიოდთან შედარებით 10 პროცენტული მაჩვენებლითაა გაზრდილი.

თანამედროვე ბიზნეს ცენტრებში ვაკანტურობის კოეფიციენტი კლასების მიხედვით (%), 2019-2020
2019
2020

3.

განახლებული: 14 თებერვალი, 2021

პანდემიის პერიოდში დარეგისტრირებული კონტრაქტების საშუალო შეწონილი იჯარა 10%-ით ნაკლებია 2019 წლის მაჩვენებელზე. მაჩვენებელი 7% da 19%-ით მაღალია A კლასისა და C კლასის ბიზნეს ცენტრებში და კვ.მ-ზე 24.1 და 13.4 აშშ დოლარს შეადგენს. მაშინ როცა B კლასისა და არაკლასიფიცირებულ ბიზნეს ცენტრებში ახალი/განახლებული კონტრაქტების საშუალო შეწონილი იჯარა, შესაბამისად, 4%-ით და 12%-ით შემცირდა.

2020 წლის ახალი/განახლებული კონტრაქტების საშუალო შეწონილი იჯარა vs. 2019 წლის საშუალო შეწონილი იჯარა
2019
2020

მოლოდინები და შესაძლებლობები

ბიზნეს-ცენტრებს და მათ მფლობელებს დასჭირდებათ, რომ მომზადებული შეხვდნენ ოფისების გახსნას და უზრუნველყონ, რომ მათ სივრცეებში ვირუსის გავრცელების თავიდან არიდება ინფრასტრუქტურლად და ტექნოლოგიურად მაქსიმალურად იყოს შესაძლებელი.
დისტანცირების დაცვა მთავარი ამოცანა ხდება, განსაკუთრებით საერთო სამუშაო სივრცეებში. შესაძლოა, რომ რეგულაციების დონეზე შემოღებულ იქნას საშუალოდ რამდენი კვადრატული მეტრი ფართობი სჭირდება ერთ ადამიანს დისტანცირების პრინციპების დასაცავად.
მოკლევადიან პერიოდში გრძელვადიანი კონტრაქტების მქონე მოიჯარეთათვის ჩნდება შესაძლებლობა, რომ დაიწყონ მოლაპარაკებები მეიჯარეებთან კონტრაქტის პირობების ოპტიმიზირებაზე. არსებულ კრიტიკულ პერიოდში, მეიჯარეთათვის რეკომენდებულია საშეღავათო პერიოდების შემოღება და არსებული კონტრაქტების გადახედვა სამომავლოდაც მოიჯარეთა შესანარჩუნებლად.
მსუბუქი იზოლაციის გახანგრძლივების შემთხვევაშიც კი, საერთაშორისო პროგნოზებით, დეცენტრალიზებული სამუშაო ლოკაციები და იზოლირებული სივრცეები უფრო სასურველი გახდება, ვიდრე ცენტრალიზებული ოფისები, სადაც ყველა თანამშრომელი ერთ სივრცეში იმყოფება. შესაძლოა გაჩნდეს მოთხოვნა საცხოვრებელთან ახლოს მდებარე სამუშაო სივრცეებზე ანდა ქუჩის რითეილ ობიექტებზე, სადაც სამუშაო სივრცეების განვი თარების ახალი შესაძლებლობა ჩნდება.
სამომავლოდ დაჩქარდება სამუშაო სივრცეებში ტექნოლოგიური გადაწყვეტების ინტეგრირების ტენდენცია, მათ შორისაა: დისტანციური სერვისები, რობოტების მიერ დასუფთავება - დეზინფენქცია, ვირტუალური ტურები და ა.შ. ეს იქნება ბიზნეს ცენტრების და მფლობელების გასაწევი ხარჯი. ბაზარზე მეიჯარეების პოზიციების გაძლიერება დამოკიდებული იქნება მათ მიერ ამ გადაწყვეტების განხორციელებაზე.