მიიღეთ თქვენზე მორგებული კვლევები და უძრავი ქონების სხვა სერვისები

საცხოვრებელი

1.

განახლებული: 16 მარტი, 2021

ბათუმში, 2021 წლის თებერვალში 688 ტრანზაქცია დაფიქსირდა, რაც 2020 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 16%-ით ჩამორჩება.

რაც შეეხება ბაზრის ზომას, ჯამში 26 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა და ეს მაჩვენებელიც 16%-ით შემცირდა გასულ წელთან შედარებით.

ბათუმში ბინების ტრანზაქციები და ბაზრის ზომა (აშშ დოლარი, მილიონი), თებერვალი 2021 vs. 2020
ტრანზაქციების რაოდენობა
ბაზრის ზომა

2.

განახლებული: 16 მარტი, 2021

2021 წლის თებერვალში, ბათუმში ახალაშენებულ პროექტებში 608 ტრანზაქცია დარეგისტრირდა, რაც 14%-ით ჩამორჩება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. რაც შეეხება ძველ პროექტებში განხორციელებული ტრანზაქციების რაოდენობას 31%-იანი ვარდნა დაფიქსირდა და მხოლოდ 80 ერთეული შეადგინა.

ბათუმში ბინების ტრანზაქციების განაწილება ტიპების მიხედვით, თებერვალი 2021 vs. 2020
ახალი ბინები
ძველი ბინები

3.

განახლებული: 16 მარტი, 2021

2021 წლის თებერვალში, ბათუმში ახალაშენებეული ბინების ბაზრის ზომა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით შემცირდა და 24 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა.

რაც შეეხება ძველი ბინების ბაზრის ზომას, მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ შემცირდა და მხოლოდ 3 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა.

ბათუმში ბინების ბაზრის ზომა ტიპების მიხედვით, თებერვალი 2021 vs. 2020
ახალი ბინები
ძველი ბინები

4.

განახლებული: 16 მარტი, 2021

ახალაშენებული ბინების ეკონომ სეგმენტი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, 10%-ით შემცირდა, ხოლო მედიუმ კატეგორიის ბინების რაოდენობა 30%-ით დაეცა. მეორეს მხრივ პოზიტიური ცვლილება მოხდა პრემიუმ სეგმენტზე, როდესაც მაჩვენებელი, უმნიშვნელოდ თუმცა მაინც გაიზარდა 10%-ით.

ბათუმში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების განაწილება სეგმენტების მიხედვით, თებერვალი 2021 vs. 2020
თებერვალი-2020
თებერვალი-2021

5.

განახლებული: 4 ივნისი, 2020

განვიხილეთ საბაზისო სცენარი ზომიერი იზოლაციის პირობებში 2020 წლის ბოლომდე.

როგორც ცხრილიდან იკვეთება, ნეგატიურია მოლოდინები მედიუმ სეგმენტის საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე როგორ ტრანზაქციების ისე ფასის კუთხით. ამ სეგმენტში უფრო გააქტიურდება სპეკულატიური ტრანზაქციები, შემცირებული უძრავი ქონების ფასის ხარჯზე.

ეკონომ კლასის შემთხვევაში ფასი უმნიშვნელოდ შეიცვლება, თუმცა ტრანზაქციების რაოდენობა ამ სეგმენტშიც მოიკლებს. აღსანიშნავია, რომ იზოლაციის ფონზე მოთხოვნა იზრდება კერძო და ხელმისაწვდომ სახლებზე მათ შორის ქალაქგარეთ.

პრემიუმ კლასის შემთხვევაში წლის ბოლომდე მოსალოდნელი ტრანზაქციების შემცირება თუმცა ვფიქრობთ, რომ ფასი უმნიშვნელოდ შეიცვლება. ეს განსაკუთრებით მწვავედ აისახება გასაქირავებელი უძრავი ქონებაზე, სადაც მოსალოდნელია როგორც ტრანზაქციების ისე მათ შორის ფასის შემცირებაც.

ტრანზაქციებისა და ფასის ცვლილების მოლოდინი ეკონომ, მედიუმ და პრემიუმ კლასის საცხოვრებელ უძრავ ქონებაში

* ფასის ზრდაზე ორიენტირებული უძრ. ქონება

ბინები < $800 კვ.მ. , სახლები - < $70,000

მედიუმი - ბინები $800-$1,200 კვ.მ. ; სახლები - $70,000-$200,000

პრემიუმი - ბინები +$1,200 კვ.მ. ; სახლები; > $200,000

წყარო: კოლიერსი

მოლოდინები და შესაძლებლობები

საბანკო სექტორის მდგრადობა და სესხების ფინანსირების გაგრძელება უძრავი ქონების სექტორის მდგრადობის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი ხდება, შესაბამისად ამ სექტორზე მხარდაჭერაზე საუბარი საბანკო სისტემის მხარდაჭერასთან ერთად უნდა მოხდეს.
დეველოპერებმა შესაძლოა განიხილონ შიდა განვადებების ვადის გახანგრძლივების საკითხი და ამით შეინარჩუნონ მეტი გადამხდელი. ასევე, სასურველია რომ არ გადავიდნენ აგრესიულ ფასის შემცირებაზე, რადგან ამით ბაზრის ღირებულება ჯამში არ გაიზრდება.
დისტანცირების კულტურის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა უფრო გაიზრდება ხელმისაწვდომ კერძო სახლებზე. მათ შორის პირველად საცხოვრებელ სახლებზე ქალაქთან ახლოს და აგარაკებზე ქალაქგარეთ. ასევე, სავარაუდოდ გაძლიერდება მოთხოვნა მცირე ზომის მიწის ნაკვეთებზე, სადაც მყიდველებს შეეძლებათ თავად დამოუკიდებლად ააშენონ.
არსებობს შესაძლებლობა, რომ საქართველომ,როგორც ქვეყანამ შეძლოს, საცხოვრებლად უსაფრთხო და სასურველ ქვეყანად დაპოზიციონირება. მოიზიდოს მეტი მსურველი, რომელიც სწორედ საქართველოში შეიძენს სახლს და გადმოვა საცხოვრებლად. განსაკუთრებით საინტერესო შეიძლება იყოს ეს შეთავაზება ევროპის ასაკოვანი მოსახლეობისა (60 წელს ზემოთ მოსახლოება მთლიანი ევროპული მოსახლოების 25%-ს წარმოადგენს) და ფრილანსერებისთვის, რომელთათვისაც ლოკაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს და პრიორიტეტი უსაფრთხოება და ახალი გამოცდილებაა.