მიიღეთ თქვენზე მორგებული კვლევები და უძრავი ქონების სხვა სერვისები

საცხოვრებელი

1.
თბილისის ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა კვირების მიხედვით, 2021, 2020, 2019 წ.
2019 წელი
კრიზისამდე პერიოდი
რეაბილიტაციის პერიოდი
2021

2.

განახლებული: 15 ივლისი, 2021

თბილისში, 2021 წლის ივნისში 3,378 ტრანზაქცია დაფიქსირდა, რაც 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით მეტია. რაც შეეხება ბაზრის ზომას,2019 წელთან შედარებით 5%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და მოცულობამ 153 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა.

თბილისში ბინების ტრანზაქციები და ბაზრის ზომა (აშშ დოლარი, მილიონი), ივნისი 2021 vs. 2020 vs. 2019
ტრანზაქციების რაოდენობა
ბაზრის ზომა

3.

განახლებული: 15 ივლისი, 2021

2021 წლის ივნისში, თბილისში ახალაშენებულ პროექტებში 2,165 ტრანზაქცია დარეგისტრირდა, რაც 7%-ით მეტია 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ძველ პროექტებში კი ტრანზაქციების რაოდენობა 17%-ით გაიზარდა 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.

თბილისში ბინების ტრანზაქციების განაწილება ტიპების მიხედვით, ივნისი 2021 vs. 2020 vs. 2019
ახალი ბინები
ძველი ბინები
წყარო: კოლიერსი

4.

განახლებული: 15 ივლისი, 2021

2021 წლის ივნისში ახალაშენებეული ბინების ბაზრის ზომა, 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1%-ით შემცირდა. რაც შეეხება ძველი ბინების ბაზრის ღირებულებას, 2019 წელთან შედარებით მაჩვენებელი 20%-ით, 51 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.

თბილისში ბინების ბაზრის ზომა ტიპების მიხედვით(აშშ დოლარი, მილიონი), ივნისი 2021 vs. 2020 vs. 2019
ახალი ბინები
ძველი ბინები
წყარო: კოლიერსი

5.

განახლებული: 15 ივლისი, 2021

ახალაშენებული ბინების ეკონომ სეგმენტი 2019 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 25%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება მედიუმ სეგმენტს, ტრანზაქციების რიცხვი 2019-თან შედარებით 34%-ით შემცირდა. პრემიუმ სეგმენტმა კი 2019 წელთან შედარებით 20%-იანი კლება განიცადა.

თბილისში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების განაწილება სეგმენტების მიხედვით, ივნისი 2021 vs. 2020 vs. 2019
აპრილი-19
აპრილი-20
აპრილი-21
წყარო: კოლიერსი

6.

განახლებული: 15 აპრილი, 2021

თბილისში, 2021 წლის პირველ კვარტალში 7,738 ტრანზაქცია დაფიქსირდა, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 4%-ით მეტია. 2019 წელთან შედარებით კი - 6%-ით. რაც შეეხება ბაზრის ზომას, 2020 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 2%-იანი, ხოლო 2019-ის პირველ კვარტალთან - 4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.

თბილისში ბინების ტრანზაქციები და ბაზრის ზომა, (აშშ დოლარი, მილიონი) Q1 2021 vs. Q1 2020 vs. Q1 2019
ტრანზაქციები
ბაზრის ზომა

7.

განახლებული: 15 აპრილი, 2021

2021 წლის პირველ კვარტალში, თბილისში ახალაშენებულ პროექტებში 5,300 ტრანზაქცია დარეგისტრირდა, რაც 7%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო 13%-ით მეტი 2019-თან შედარებით. ძველ პროექტებში კი ტრანზაქციების რაოდენობა 3% და 6%-ით შემცირდა 2020 და 2019 წლის პირველ კვარტლებთან შედარებით.

თბილისში ბინების ტრანზაქციების განაწილება ტიპების მიხედვით, Q1 2021 vs. 2020 vs. 2019
ახალი ბინები
ძველი ბინები
წყარო: კოლიერსი

8.

განახლებული: 15 აპრილი, 2021

2021 წლის პირველ კვარტალში ახალაშენებეული ბინების ბაზრის ზომა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4%-ით, 2019-თან შედარებით კი 7%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ძველი ბინების ბაზრის ზომას, მაჩვენებელი 3%-ით, 100 მილიონ აშშ დოლარამდე შემცირდა.

თბილისში ბინების ბაზრის ზომა ტიპების მიხედვით, Q1 2021 vs. Q1 2020 vs. Q1 2019
ახალი ბინები
ძველი ბინები
წყარო: კოლიერსი

9.

განახლებული: 15 აპრილი, 2021

2021 წლის პირველ კვარტალში, ახალაშენებული ბინების ეკონომ სეგმენტი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 13%-ით, 2019-თან შედარებით კი 19%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება მედიუმ სეგმენტს ტრანზაქციების რიცხვი 10%-ით შემცირდა 2020-თან შედარებით, 2019 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით კი - 11%-ით. პრემიუმ სეგმენტმა კი 2020-სა და 2019 წლებთან შედარებით შესაბამისად 30%-იანი და 9%-იანი კლება განიცადა.

თბილისში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების განაწილება სეგმენტების მიხედვით, Q1 2021 vs. Q1 2020 vs. Q1 2019
Q1 2019
Q1 2020
Q1 2021
წყარო: კოლიერსი

10.

განახლებული: 15 აპრილი, 2021

2021 წლის პირველ კვარტალში, საშუალო შეწონილ ფასს მნიშვნელოვანი ცვლილება არ განუცდია. 2020 წლის პირველ კვარტლათან შედარებით ახალი ბინების საშუალო შეწონილი ფასი მხოლოდ 2%-ით შემცირდა, 2019 წელთან შედარებით კი 1%-ით. რაც შეეხება ძველ ბინებს, მაჩვნებელი 2% და 4%-ით შემცირდა 2020 და 2019 წლების პირველ კვარტალთან შედარებით.

საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი ტიპების მიხედვით, Q1 2021 vs. Q1 2020 vs. Q1 2019
ახალი ბინები
ძველი ბინები

11.

ამ მონაკვეთში ფასების ცვლილებასთან დაკავშირებით რეალური რეაქციების შეჯამება რთულია, სანამ არ აღდგება ეკონომიკური აქტივობა და მოიხსნება სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეზღუდვები. აღსანიშნავია, რომ დეველოპერების გარკვეულმა ნაწილმა პირველად ბაზარზე უკვე დაიწყო ფასდაკლების აქციები, თუმცა მეორად ბაზარზე ჯერჯერობით ამ დოზით რეაგირება არ მომხდარა.

ფასების შემცირება რისკს უქმნის დეველოპმენტების შიდა განვადებებს. განსაკუთრებით კი ადრეულ ეტაპზე არსებულ დეველოპმენტებს და იმ კონტრაქტებს, რომლებიც მცირე ავანსითაა ნაყიდი. დეველოპერების ნაწილთან გასაუბრებაზე დაყრდნობით, მყიდველების მხრიდან განვადების გადახდები შემცირებულია. ამის დარეგულირება შეიძლება დეველოპერების მიერ მომხმარებლებისთვის მშენებლობის გეგმიურად გაგრძელების ჩვენებით. აღნიშნულში მნიშვნელოვანი როლი ექნებათ ბანკებს. თუ დაფინანსება სტაბილურად გაგრძელდება და დეველოპერები შეძლებენ მშენებლობის შეუფერხებელ გაგრძელებას, მომხმარებლებიც დაინახავენ, რომ მათ ქონებას საფრთხე არ ემუქრება და უფრო მეტი იქნება შანსი, რომ მათაც გააგრძელონ შიდა გადახდები.

12.

მოკლევადიან პერიოდში მოსალოდნელია ტრანზაქციების შემცირება განსაკუთრებით ტურისტულ არეალებში, როგორებიცაა: ბათუმი, ბაკურიანი, გუდაური. 2019 წლის მონაცემებით, ბათუმის ბაზარზე ჯამში დაახლ. 11,500 ტრანზაქცია განხორციელდა, აქედან დიდი წილი საინვესტიციო ქონებებზე მოდის. სხვა მასშტაბით, მაგრამ საინვესტიციო ბინები ჭარბობს ბაკურაინსა და გუდაურშიც. სავარაუდოა, რომ გაურკვევლობის ამ პერიოდში, მყიდველები თავს შეიკავებენ ე.წ. ტურისტული დანიშნულების ბინების შეძენისგან.

13.

საინვესტიციო/გასაქირავებელი ბინების ბაზარი გამოწვევების წინაშე დადგება. მოსალოდნელია ფასების მნიშვნელოვანი შემცირება, როგორც გასაქირავებელ, ისე გასაყიდ ქონებაზე. მეორე მხრივ, ამ შემცირებამ შესაძლოა გააჩინოს სპეკულატიური ინვესტორების ახალი ტალღა, რომლებიც კრიზისულ პერიოდში აქტიურდებიან.

მოლოდინები და შესაძლებლობები

საბანკო სექტორის მდგრადობა და სესხების ფინანსირების გაგრძელება უძრავი ქონების სექტორის მდგრადობის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი ხდება, შესაბამისად ამ სექტორზე მხარდაჭერაზე საუბარი საბანკო სისტემის მხარდაჭერასთან ერთად უნდა მოხდეს.
დეველოპერებმა შესაძლოა განიხილონ შიდა განვადებების ვადის გახანგრძლივების საკითხი და ამით შეინარჩუნონ მეტი გადამხდელი. ასევე, სასურველია რომ არ გადავიდნენ აგრესიულ ფასის შემცირებაზე, რადგან ამით ბაზრის ღირებულება ჯამში არ გაიზრდება.
დისტანცირების კულტურის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა უფრო გაიზრდება ხელმისაწვდომ კერძო სახლებზე. მათ შორის პირველად საცხოვრებელ სახლებზე ქალაქთან ახლოს და აგარაკებზე ქალაქგარეთ. ასევე, სავარაუდოდ გაძლიერდება მოთხოვნა მცირე ზომის მიწის ნაკვეთებზე, სადაც მყიდველებს შეეძლებათ თავად დამოუკიდებლად ააშენონ.