მიიღეთ თქვენზე მორგებული კვლევები და უძრავი ქონების სხვა სერვისები

კომერციული ბაზრის შეჯამება | 2020

1.

განახლებული: 14 თებერვალი, 2021

პანდემიის პერიოდში რეგისტრირებული კონტრაქტების საშუალო შეწონილი იჯარა 36%-ით ნაკლებია 2019 წლის მაჩვენებელზე. აღნიშნულმა მაჩვენებელმა დრამატული, 50%-იანი კლება განიცადა აღმაშენებლის გამზირზე, კვ.მ-ზე 25.8 აშშ დოლარიდან 12.8 აშშ დოლარამდე. მნიშვნელოვანი, 40%-იანი კლება დაფიქსირდა რუსთაველის გამზირზე და საშუალო შეწონილი იჯარა კვ.მ-ზე 19.6 აშშ დოლარს შეადგენდა. საშუალო შეწონილი იჯარა 38%-ით შემცირდა პეკინზე, მაშინ როცა აღნიშნულმა მაჩვენებელმა მხოლოდ 3%-ით დაიკლო ჭავჭავაძის გამზირზე.

ძირითადი ქუჩების საშუალო შეწონილი იჯარა (აშშ დოლარი, კვ.მ, დღგ-ს გარეშე), 2019-2020
2019
2020

2.

განახლებული: 14 თებერვალი, 2021

ძირითადი სავაჭრო ქუჩები

თბილისის ძირითად სავაჭრო ქუჩებზე ვაკანტურობის კოეფიციენტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.

აღმაშენებლის გამზირზე ვაკანტურობა 10%-დან 16%-მდე გაიზარდა. 2019 წლის ბოლოს რუსთაველზე აღნიშნული მაჩვენებელი 5%-ს შეადგენდა და 2020 წლის მონაცემებით 13%-იან ნიშნულს მიუახლოვდა. პეკინზე ასევე ზრდა დაფიქსირდა, 7%-დან 11%-მდე.

უმნიშვნელო, 1%-იანი ზრდა შეინიშნებოდა ჭავჭავაძის გამზირზე.

ვაკანტურობის კოეფიციენტი ძირითად ქუჩებზე (%), 2019-2020
2019
2020

3.

განახლებული: 14 თებერვალი, 2021

პანდემიის პერიოდში რეგისტრირებული კონტრაქტების საშუალო შეწონილი იჯარა 36%-ით ნაკლებია 2019 წლის მაჩვენებელზე. აღნიშნულმა მაჩვენებელმა დრამატული, 50%-იანი კლება განიცადა აღმაშენებლის გამზირზე, კვ.მ-ზე 25.8 აშშ დოლარიდან 12.8 აშშ დოლარამდე. მნიშვნელოვანი, 40%-იანი კლება დაფიქსირდა რუსთაველის გამზირზე და საშუალო შეწონილი იჯარა კვ.მ-ზე 19.6 აშშ დოლარს შეადგენდა. საშუალო შეწონილი იჯარა 38%-ით შემცირდა პეკინზე, მაშინ როცა აღნიშნულმა მაჩვენებელმა მხოლოდ 3%-ით დაიკლო ჭავჭავაძის გამზირზე.

2020 წლის (აპრილი-დეკემბერი) ახალი/განახლებული კონტრაქტების საშუალო შეწონილი იჯარა vs. 2019 წლის საშუალო შეწონილი იჯარა
2019
2020

4.

განახლებული: 14 თებერვალი, 2021

2020 წელს 169 მოიჯარემ დატოვა თბილისის ძირითადი სავაჭრო ქუჩები და გამოთავისუფლებული ობიექტების ჯამურმა ფართმა 11,385 კვ.მ შეადგინა. ვაკანტური ფართის 57% მდებარეობდა ჭავჭავაძისა და აღმაშენებლის გამზირებზე. Dunkin’ Donuts, OVS kids, Parfois, Flo, Finca Bank არიან იმ მოიჯარეებს შორის, რომლებმაც დახურეს თითო ფილიალი თბილისის ძირითად სავაჭრო ქუჩებზე. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ყველა მათგანი პანდემიის გამო არ დახურულა.

2020 წელს თბილისის ძირითადი სავაჭრო ქუჩებიდან გასული მოიჯარეების რაოდენობა და მათი საერთო ფართი (რაოდენობა, კვ.მ)
ფართობი
რაოდენობა

მოლოდინები და შესაძლებლობები

რითეილერებს ონლაინ შოპინგის განვითარება მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში დაეხმარება ზარალის შემცირებაში და ამ მიმართულებით ინვესტირება გამართლებული შეიძლება აღმოჩნდეს, თუმცა საქართველოში ელ. კომერციის კულტურა და განვითარების დონე კვლავ გამოწვევად რჩება.
სავარაუდოა, რომ შეიცვლება გაქირავების არსებული ბიზნეს მოდელი და ფიქსირებული გადახდების ცნება მინიმუმ დროებით გაქრება. მოიჯარეების შენარჩუნებისთვის მეიჯარეებმა სასურველია იზრუნონ მეტად მოქნილ საიჯარო ხელშეკრულებების ქონაზე და განაკვეთების ბრუნვის მაჩვენებელზე მიბმაზე.
თუ იზოლაციის პერიოდი გაგრძელდა, მოსალოდნელია რომ გაიზრდება ქუჩის რითეილის ვაკანტურობა. განთავისუფლებული ფართები შესაძლოა განვიხილოთ სამუშაო სივრცეებად. იქიდან გამომდინარე, რომ კვლავ შეიძლება შენარჩუნდეს დისტანცირების კულტურა, სავარაუდოდ გაჩნდება სახლის სიახლოვეს და იზოლირებულ სივრცეებში მუშაობის მოთხოვნა, რისთვისაც ქუჩის რითეილ ფართები კარგი გამოსავალია.
ფიტნეს ოპერატორების დროებით მაინც აქვთ შესაძლებლობა, რომ ღია სივრცეებში გადაინაცვლონ. მუნიციპალიტეტის დახმარებით და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობით შესაძლოა, რომ ფიტნეს ოპერატორებს შეეძლოთ ღია სივრცეებში გადაიტანონ თავისი საქმიანობის ნაწილი.