ვირტუალური უძრავი ქონების ბაზრის ანალიტიკა
ფილტრი
წელი
აირჩიე წელი
წაშლა
შენახვა
ტიპი
აირჩიე ტიპი
ყველა Sandbox Decentraland
ანალიტიკის ნახვა
გადმოწერეთ

მეტავერსის ვირტუალური უძრავი ქონება ახალი, ზრდადი და განვითარებადი ბაზარია. მიწების შეზღუდული რაოდენობისა და ზრდადი მოთხოვნის პარალელურად, ყოველდღიურად მატულობს ვირტუალურ რეალობაში დაბანდებული კაპიტალი, შესაბამისად მიწებისა და შენობების შესყიდვისა და იჯარის ტრანზაქციების რაოდენობა რეპრეზენტატულ ნიშნულებს აღწევს.

ვირტუალური უძრავი ქონების ორი ლიდერი პლატფორმის “Decentraland”-ისა და “Sandbox”-ის ტრანზაქციებზე დაკვირვების შედეგად, გთავაზობთ ვირტუალური უძრავი ქონების დინამიურ კვლევებს, რაც შესაძლებლობას მოგცემთ თვალი ადევნოთ ვირტუალური ეკონომიკის განვითარებას და განსაზღვროთ მისი პოტენციალი.