ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
09.2022
2022 წლის აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,689 ერთეული შეადგინა და წინა წლის აგვისტოსთან შედარებით 26%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა კი 44%-ით, 190 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
09.2022
2022 წლის აგვისტოში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 35%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი 10%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
09.2022
2022 წლის აგვისტოში თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაორმაგდა, პრემიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 153%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 11%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
09.2022
ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 13%-ით გაიზარდა ქალაქის ფართო ცენტრში - გარეუბნებსა და ქალაქის ცენტრში კი - 9% და 16%-ით. ძველ ბინებს რაც შეეხება, ქალაქის ცენტრსა და გარეუბნებში 12%-იანი ზრდა ფიქსირდება, ფართო ცენტრში კი მაჩვენებელი 14%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
09.2022
2022 წლის აგვისტოში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ივლისთან შედარებით 47%-ით, 1,566 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 48%-ით 66 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
09.2022
ბათუმში 2022 წლის აგვისტოში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 45%-ით გაიზარდა, ძველ ბინებზე კი 70%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
09.2022
ბათუმში 2022 წლის აგვისტოში ტრანზაქციების რაოდენობა 15%-ით გაიზარდა ახალაშენებული ბინების პრემიუმ სეგმენტში და 259 ერთეული შეადგინა, მაშინ როცა მედიუმ და ეკონომ სეგმენტებში 59% და 51%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
09.2022
ბათუმში 2022 წლის აგვისტოში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი უმნიშვნელოდ, 3%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 822 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაში კი 18%-იანი ზრდა დაფიქსრიდა და მაჩვენებელი კვ.მ-ზე 707 აშშ დოლარს გაუტოლდა.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,695 ერთეული შეადგინა და წინა წლის ივლისთან შედარებით 17%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, თბილისში საცხოვრებელი ბინების ბაზრის ზომა 31%-ით, 190 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
07.2022
თბილისში 2022 წლის ივლისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 20%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი 13%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაორმაგდა, პრემიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 159%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 3%-ით შემცირდა.