ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ივნისთან შედარებით 17%-ით, 1,504 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 18%-ით 63 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,660 ერთეული შეადგინა და წინა წლის ივნისთან შედარებით 8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 24%-ით, 193 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 11%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ, 2%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
06.2022
თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 2022 წლის ივნისში გაორმაგდა, პრემიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 82%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 9%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
06.2022
თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი მნიშვნელოვნად, 13%-ით გაიზარდა ქალაქის ცენტრსა და ფართო ცენტრში, გარეუბნებში კი - 12%-ით. ძველ ბინებს რაც შეეხება, გარეუბნებში 11%-იანი ზრდა ფიქსირდება, ფართო ცენტრსა და ქალაქის ცენტრში კი - 8% და 5%.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 8%-ით გაიზარდა, ძველ ბინებზე კი მაჩვენებელი გაორმაგდა და 256 ერთეული შეადგინა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ივნისთან შედარებით 17%-ით, 1,504 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 18%-ით 63 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში ტრანზაქციების რაოდენობა 24%-ით გაიზარდა ახალაშენებული ბინების მედიუმ სეგმენტში და 595 ერთეული შეადგინა, მაშინ როცა ეკონომ და პრემიუმ სეგმენტებში მაჩვენებელი, შესაბამისად, 2% და 10%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
06.2022
ბათუმში 2022 წლის ივნისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი უნიშვნელოდ, 4%-ით შემცირდა და კვ.მ-ზე 856 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაში კი 2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და მაჩვენებელი კვ.მ-ზე 663 აშშ დოლარს გაუტოლდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 19,854 ერთეული შეადგინა და წინა წლის პირველ ნახევართან შედარებით 20%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა კი 33%-ით, 980 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 22%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში ტრანზაქციების მაჩვენებელი 16%-ით გაიზარდა 2021 წლის პირველ ნახევართან შედარებით.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში თბილისში ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაორმაგდა, მედიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 95%-ით გაიზარდა. უნდა აღინიშნოს რომ მედიუმ სეგმენტში ზრდის დაახლოებით 24% შესაძლოა უკავშირდებოდეს წლის პირველ ნახევარში დეველოპერული პროექტების ჩაბარებას ან დასრულებას. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 9%-ით შემცირდა.