ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
05.2023
2023 წლის აპრილში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 2,537 ერთეული შეადგინა და წინა წლის აპრილთან შედარებით 27%-იანი კლება დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა კი 22%-ით, 141 მილიონ აშშ დოლარამდე შემცირდა.
საცხოვრებელი
05.2023
2023 წლის აპრილში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 31%-იანი კლება ფიქსირდება გასული წლის აპრილთან შედარებით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი 18%-ით არის შემცირებული.
საცხოვრებელი
05.2023
2023 წლის აპრილში თბილისში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ახალაშენებულ ეკონომ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 42%-ით შემცირდა, მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებლის 9% და 2%-იანი კლება დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
05.2023
2023 წლის აპრილში თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა გარეუბნებსა და ფართო ცენტრში, ქალაქის ცენტრში კი 1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
05.2023
2023 წლის აპრილში თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 5%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ფართო ცენტრში 2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ქალაქის ცენტრში კი მაჩვენებელი 1%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
05.2023
2023 წლის აპრილში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის აპრილთან შედარებით 20%-ით, 1,133 ერთეულამდე შემცირდა, ბაზრის ზომა კი 15%-ით 50 მილიონ აშშ დოლარამდე არის შემცირებული.
საცხოვრებელი
05.2023
ბათუმში 2023 წლის აპრილში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 18%-ით შემცირდა, ძველი ბინების შემთხვევაში კი 32%-იანი კლება დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
05.2023
ბათუმში 2023 წლის აპრილში მოთხოვნა ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე 42%-ით გაიზარდა, ეკონომ და მედიუმ სეგმენტებში კი ტრანზაქციების რაოდენობის 28% და 27%-იანი კლება დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
05.2023
ბათუმში 2023 წლის აპრილში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 19%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 908 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველი ბინების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი მხოლოდ 1%-ით, 690 აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
04.2023
2023 წლის მარტში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,368 ერთეული შეადგინა და წინა წლის მარტთან შედარებით 12%-ით შემცირდა. ბაზრის ზომა კი 4%-ით, 186 მილიონ აშშ დოლარამდეა შემცირებული.
საცხოვრებელი
04.2023
2023 წლის მარტში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 14%-იანი კლება ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის მარტთან შედარებით მაჩვენებელი 9%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
04.2023
2023 წლის მარტში თბილისში ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 26%-ით გაიზარდა, მედიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებლის 15%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 29%-ით შემცირდა, 1,258 ერთეულამდე.