ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
12.2022
ბათუმში 2022 წლის ნოემბერში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 71%-ით გაიზარდა, ძველი ბინების შემთხვევაში კი 37%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.  
საცხოვრებელი
12.2022
ბათუმში 2022 წლის ნოემბერში მოთხოვნა ახალაშენებულ მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მნიშვნელოვნად, 80%-ით და 171%-ით გაიზარდა, ეკონომ სეგმენტში კი მოთხოვნის 45%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და ტრანზაქციების რაოდენობამ 761 ერთეული შეადგინა.
საცხოვრებელი
12.2022
ბათუმში 2022 წლის ნოემბერში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 21%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 888 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველი ბინების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი 4%-ით, 739 აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 4,063 ერთეული შეადგინა და წინა წლის ოქტომბერთან შედარებით 29%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 41%-ით, 221 მილიონ აშშ დოლარამდეა გაზრდილი. 
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 32%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2021 წლის ოქტომბერთან შედარებით მაჩვენებელი 22%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში თბილისში ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 117%-ით გაიზარდა, მედიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებლის 83%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა მხოლოდ 10%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 17%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ფართო ცენტრში - 11%-ით, ქალაქის ცენტრში კი 9%-იანი ზრდა ფიქსირდება.
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 10%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ქალაქის ცენტრსა და ფართო ცენტრში კი 6% და 7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ოქტომბერთან შედარებით 51%-ით, 1,630 ერთეულამდე გაიზარდა, ბაზრის ზომა კი 46%-ით გაიზარდა და 68 მილიონ აშშ დოლარი შეადგინა.
საცხოვრებელი
11.2022
ბათუმში 2022 წლის ოქტომბერში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 52%-ით გაიზარდა, ძველი ბინების შემთხვევაში კი 46%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.  
საცხოვრებელი
11.2022
ბათუმში 2022 წლის ოქტომბერში მოთხოვნა ახალაშენებულ მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მნიშვნელოვნად, 85%-ით და 59%-ით გაიზარდა, ეკონომ სეგმენტში კი მოთხოვნის 35%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.  
საცხოვრებელი
11.2022
ბათუმში 2022 წლის ოქტომბერში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 16%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 879 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველი ბინების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი 2%-ით, 708 აშშ დოლარამდე გაიზარდა.