ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
01.2024
2023 წელს თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 2022 წელთან შედარებით 17%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ფართო ცენტრსა და ქალაქის ცენტრში კი 12% და 15%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
01.2024
2023 წლის დეკემბერში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,827 ერთეული შეადგინა და წინა წლის დეკემბერთან შედარებით 7%-ით შემცირდა. ბაზრის ზომა კი 4%-ით, 246 მილიონ აშშ დოლარამდეა გაზრდილი.  
საცხოვრებელი
01.2024
2023 წლის დეკემბერში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 1,203 ერთეული შეადგინა და წინა წლის დეკემბერთან შედარებით 33%-ით შემცირდა. ბაზრის ზომა 31%-ით, 55 მილიონ აშშ დოლარამდეა შემცირებული.  
საცხოვრებელი
01.2024
2023 წლის დეკემბერში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების მხოლოდ 1%-იანი კლება ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის დეკემბერთან შედარებით მაჩვენებელი 21%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
01.2024
2023 წელს, ბათუმში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 2022 წელთან შედარებით 13%-ით გაიზარდა, ძველი ბინების შემთხვევაში კი 8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
01.2024
2023 წელს, თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 2022 წელთან შედარებით 23%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ფართო ცენტრსა და ქალაქის ცენტრში კი 18% და 15%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
01.2024
2023 წლის დეკემბერში ბათუმში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 33%-იანი კლება ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის დეკემბერთან შედარებით მაჩვენებელი 35%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
12.2023
2023 წლის იანვარ-ნოემბრის პერიოდში, თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 2022 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 24%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ფართო ცენტრსა და ქალაქის ცენტრში კი 17% და 16%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
12.2023
2023 წლის იანვარ-ნოემბრის პერიოდში, ბათუმში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 2022 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 15%-ით გაიზარდა, ძველი ბინების შემთხვევაში კი 7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
12.2023
2023 წლის ნოემბერში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 993 ერთეული შეადგინა და წინა წლის ნოემბერთან შედარებით 41%-ით შემცირდა. ბაზრის ზომა 43%-ით, 43 მილიონ აშშ დოლარამდეა შემცირებული.  
საცხოვრებელი
12.2023
2023 წლის იანვარ-ნოემბრის პერიოდში, თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 2022 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 17%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ფართო ცენტრსა და ქალაქის ცენტრში კი 13% და 14%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
12.2023
2023 წლის ნოემბერში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 10%-იანი კლება ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის ნოემბერთან შედარებით მაჩვენებელი 27%-ით შემცირდა.