ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, ბათუმში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი უმნიშვნელოდ, 5%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 811 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაშიც იგივე ზრდა დაფიქსირდა და მაჩვენებელი კვ.მ-ზე 618 აშშ დოლარს გაუტოლდა.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ივნისთან შედარებით 17%-ით, 1,504 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 18%-ით 63 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,660 ერთეული შეადგინა და წინა წლის ივნისთან შედარებით 8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 24%-ით, 193 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 11%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ, 2%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
06.2022
თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 2022 წლის ივნისში გაორმაგდა, პრემიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 82%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 9%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
06.2022
თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი მნიშვნელოვნად, 13%-ით გაიზარდა ქალაქის ცენტრსა და ფართო ცენტრში, გარეუბნებში კი - 12%-ით. ძველ ბინებს რაც შეეხება, გარეუბნებში 11%-იანი ზრდა ფიქსირდება, ფართო ცენტრსა და ქალაქის ცენტრში კი - 8% და 5%.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 8%-ით გაიზარდა, ძველ ბინებზე კი მაჩვენებელი გაორმაგდა და 256 ერთეული შეადგინა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ივნისთან შედარებით 17%-ით, 1,504 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 18%-ით 63 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში ტრანზაქციების რაოდენობა 24%-ით გაიზარდა ახალაშენებული ბინების მედიუმ სეგმენტში და 595 ერთეული შეადგინა, მაშინ როცა ეკონომ და პრემიუმ სეგმენტებში მაჩვენებელი, შესაბამისად, 2% და 10%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
06.2022
ბათუმში 2022 წლის ივნისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი უნიშვნელოდ, 4%-ით შემცირდა და კვ.მ-ზე 856 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაში კი 2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და მაჩვენებელი კვ.მ-ზე 663 აშშ დოლარს გაუტოლდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 19,854 ერთეული შეადგინა და წინა წლის პირველ ნახევართან შედარებით 20%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა კი 33%-ით, 980 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 22%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში ტრანზაქციების მაჩვენებელი 16%-ით გაიზარდა 2021 წლის პირველ ნახევართან შედარებით.