ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ივნისთან შედარებით 17%-ით, 1,504 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 18%-ით 63 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში ტრანზაქციების რაოდენობა 24%-ით გაიზარდა ახალაშენებული ბინების მედიუმ სეგმენტში და 595 ერთეული შეადგინა, მაშინ როცა ეკონომ და პრემიუმ სეგმენტებში მაჩვენებელი, შესაბამისად, 2% და 10%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
06.2022
ბათუმში 2022 წლის ივნისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი უნიშვნელოდ, 4%-ით შემცირდა და კვ.მ-ზე 856 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაში კი 2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და მაჩვენებელი კვ.მ-ზე 663 აშშ დოლარს გაუტოლდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 19,854 ერთეული შეადგინა და წინა წლის პირველ ნახევართან შედარებით 20%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა კი 33%-ით, 980 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 22%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში ტრანზაქციების მაჩვენებელი 16%-ით გაიზარდა 2021 წლის პირველ ნახევართან შედარებით.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში თბილისში ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაორმაგდა, მედიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 95%-ით გაიზარდა. უნდა აღინიშნოს რომ მედიუმ სეგმენტში ზრდის დაახლოებით 24% შესაძლოა უკავშირდებოდეს წლის პირველ ნახევარში დეველოპერული პროექტების ჩაბარებას ან დასრულებას. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 9%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 9%-ით გაიზარდა ქალაქის ცენტრსა და გარეუბნებში, ფართო ცენტრში კი - 7%-ით. ძველ ბინებს რაც შეეხება, გარეუბნებში 7%-იანი ზრდა ფიქსირდება, ფართო ცენტრსა და ქალაქის ცენტრში კი - 6%.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 34%-ით, 7,272 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 30%-ით 304 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში ბათუმში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 28%-ით გაიზარდა წინა წლის პირველ ნახევართან შედარებით, ძველ ბინებზე კი მაჩვენებელი 72%-ით, 1,156 ერთეულამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის პირველ ნახევარში ბათუმში ტრანზაქციების რაოდენობა 42%-ით გაიზარდა ახალაშენებული ბინების მედიუმ სეგმენტში და 2,742 ერთეული შეადგინა, მაშინ როცა ეკონომ და პრემიუმ სეგმენტებში მაჩვენებელი, შესაბამისად, 19% და 17%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
ბათუმში 2022 წლის პირველ ნახევარში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი უნიშვნელოდ, 4%-ით შემცირდა და კვ.მ-ზე 856 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაში კი 2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და მაჩვენებელი კვ.მ-ზე 663 აშშ დოლარს გაუტოლდა.
მეტავერსი
05.2022
2022 წლის უკანასკნელი სამი თვის განმავლობაში ვირტუალური უძრავი ქონების ორ მოწინავე პლატფორმაზე (Decentraland; Sandbox) დაკვირვებით, ტრანზაქციის საშუალო ღირებულება შემცირდა და $4,000 შეადგინა. ფასის ვარდნა უკავშირდება კრიპტო ვალუტის გაუფასურებას, რომლითაც პლატფორმებზე ვაჭრობა ხორციელდება.