ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
10.2022
ბათუმში 2022 წლის გასული 9 თვის მდგომარეობით ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი მხოლოდ 1%-ით შემცირდა და კვ.მ-ზე 864 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაში კი 6%-იანი ზრდა დაფიქსრიდა და მაჩვენებელი კვ.მ-ზე 668 აშშ დოლარს გაუტოლდა.
საცხოვრებელი
09.2022
2022 წლის აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,689 ერთეული შეადგინა და წინა წლის აგვისტოსთან შედარებით 26%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა კი 44%-ით, 190 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
09.2022
2022 წლის აგვისტოში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 35%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი 10%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
09.2022
2022 წლის აგვისტოში თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაორმაგდა, პრემიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 153%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 11%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
09.2022
ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 13%-ით გაიზარდა ქალაქის ფართო ცენტრში - გარეუბნებსა და ქალაქის ცენტრში კი - 9% და 16%-ით. ძველ ბინებს რაც შეეხება, ქალაქის ცენტრსა და გარეუბნებში 12%-იანი ზრდა ფიქსირდება, ფართო ცენტრში კი მაჩვენებელი 14%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
09.2022
2022 წლის აგვისტოში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ივლისთან შედარებით 47%-ით, 1,566 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 48%-ით 66 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
09.2022
ბათუმში 2022 წლის აგვისტოში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 45%-ით გაიზარდა, ძველ ბინებზე კი 70%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
09.2022
ბათუმში 2022 წლის აგვისტოში ტრანზაქციების რაოდენობა 15%-ით გაიზარდა ახალაშენებული ბინების პრემიუმ სეგმენტში და 259 ერთეული შეადგინა, მაშინ როცა მედიუმ და ეკონომ სეგმენტებში 59% და 51%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
09.2022
ბათუმში 2022 წლის აგვისტოში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი უმნიშვნელოდ, 3%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 822 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაში კი 18%-იანი ზრდა დაფიქსრიდა და მაჩვენებელი კვ.მ-ზე 707 აშშ დოლარს გაუტოლდა.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,695 ერთეული შეადგინა და წინა წლის ივლისთან შედარებით 17%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, თბილისში საცხოვრებელი ბინების ბაზრის ზომა 31%-ით, 190 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
07.2022
თბილისში 2022 წლის ივლისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 20%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი 13%-ით არის გაზრდილი.