ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
03.2023
2023 წლის თებერვალში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,421 ერთეული შეადგინა და წინა წლის თებერვალთან შედარებით 5%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 21%-ით, 190 მილიონ აშშ დოლარამდეა გაზრდილი.
საცხოვრებელი
03.2023
2023 წლის თებერვალში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 12%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის თებერვალთან შედარებით მაჩვენებელი 7%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
03.2023
2023 წლის თებერვალში თბილისში ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 143%-ით გაიზარდა, მედიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებლის 53%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 9%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
03.2023
2023 წლის თებერვალში თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 16%-ით გაიზარდა ფართო ცენტრში, გარეუბნებში - 12%-ით, ქალაქის ცენტრში კი 11%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
03.2023
2023 წლის თებერვალში თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 9%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ქალაქის ცენტრსა ფართო ცენტრში კი 2% და 1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
03.2023
2023 წლის თებერვალში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის თებერვალთან შედარებით 42%-ით, 1,544 ერთეულამდე გაიზარდა, ბაზრის ზომა კი 50%-ით გაიზარდა და 66 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა.
საცხოვრებელი
03.2023
ბათუმში 2023 წლის თებერვალში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 45%-ით გაიზარდა, ძველი ბინების შემთხვევაში კი 20%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
03.2023
ბათუმში 2023 წლის თებერვალში მოთხოვნა ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე, მნიშვნელოვნად, 230%-ით გაიზარდა, ეკონომ და მედიუმ სეგმენტებში კი ტრანზაქციების რაოდენობის 19% და 40%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
03.2023
ბათუმში 2023 წლის თებერვალში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 22%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 895 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველი ბინების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი 28%-ით, 791 აშშ დოლარამდე გაიზარდა, რაც შესაძლოა განპირობებული იყოს ძველ ბათუმში ფასების მნიშვნელოვნად ზრდით.
საცხოვრებელი
02.2023
2023 წლის იანვარში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 2,844 ერთეული შეადგინა და წინა წლის იანვართან შედარებით 10%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 24%-ით, 156 მილიონ აშშ დოლარამდეა გაზრდილი. 
საცხოვრებელი
02.2023
2023 წლის იანვარში თბილისში ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 94%-ით გაიზარდა, მედიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებლის 55%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 10%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
02.2023
2023 წლის იანვარში თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 14%-ით გაიზარდა გარეუბნებსა და ფართო ცენტრში, ქალაქის ცენტრში კი 13%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.