ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
05.2022
2022 წლის მაისში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,398 ერთეული შეადგინა და წინა წლის მაისთან შედარებით 56%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა კი 69%-ით, 168 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა
საცხოვრებელი
05.2022
2022 წლის მაისში, თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 66%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი 39%-ით არის გაზრდილი 2021 წლის მაისთან შედარებით.
საცხოვრებელი
05.2022
2022 წლის მაისში თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა თითქმის გაორმაგდა, ეკონომ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 44%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება პრემიუმ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 274%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
05.2022
თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი ყველაზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქალაქის ფართო ცენტრში - 14%-ით, გარეუბნებსა და ქალაქის ცენტრში კი - 10% და 3%-ით. ძველ ბინებს რაც შეეხება, კვლავ ფართო ცენტრში ფიქსირდება ყველაზე დიდი ზრდა - 12%, ქალაქის ცენტრსა და გარეუბნებში კი 8% და 5%.
საცხოვრებელი
05.2022
2022 წლის მაისში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობის მკვეთრი ზრდა დაფიქსირდა. გასული წლის მაისთან შედარებით მაჩვენებელი 70%-ით, 1,436 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 66%-ით 59 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
05.2022
ბათუმში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 69%-ით გაიზარდა, ძველ ბინებზე კი 74%-იანი ზრდა დაფიქსირდა
საცხოვრებელი
05.2022
ბათუმში ტრანზაქციების რაოდენობის მკვეთრი ზრდა დაფიქსრიდა ახალაშენებული ბინების ყველა სეგმენტში. ეკონომ სეგმენტის ბინებზე ტრანზაქციების რაოდენობა 63%-ით გაიზარდა, მედიუმ და პრემიუმ ბინებზე კი - 71% და 84%-ით, შესაბამისად
საცხოვრებელი
05.2022
ბათუმში 2022 წლის მაისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი უნიშვნელოდ შემცირდა და კვ.მ-ზე 873 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაში კი 9.7%-იანი კლება დაფიქსირდა და მაჩვენებელი 621 აშშ დოლარს გაუტოლდა
რითეილი
05.2022
2021 წელი სავაჭრო ცენტრებისთვის გამომწვევი აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ მოლების გარკვეულ ნაწილში ვაკანტურობის კოეფიციენტი მკვეთრად გაიზარდა პრეპანდემიურ პერიოდთან შედარებით, ზოგადი მაჩვენებელი სტაბილურ ნიშნულზე შენარჩუნდა “City Mall Saburtalo”-ს მკვეთრად შემცირებული ვაკანტურობის გამო. რაც შეეხება საიჯარო მაჩვენებელებს, მნიშვნელოვანი კლება შეინიშნება გარკვეულ სავაჭრო ცენტრებში, თუმცა გამონაკლისი შემთხვევების ხარჯზე ზოგადი სურათი არ შეცვლილა.
რითეილი
04.2022
თბილისის ძირითადი სავაჭრო ქუჩები შედარებით მოწყვლადი აღმოჩნდა პანდემიის მიმართ, გაზრდილი ვაკანტურობის კოეფიციენტისა და შემცირებული საიჯარო მაჩვენებლების კუთხით. პეკინის გამზირი შედარებით რეზისტენტული აღმოჩნდა პანდემიის მიმართ, კვ.მ-ზე 32 აშშ დოლარის საიჯარო მაჩვენებლითა და 6%-იანი ვაკანტურობის კოეფიციენტით.
რითეილი
04.2022
ეკონომიკური აქტივობისა და ტურისტული ნაკადების აღდგენასთან ერთად, თბილისის კომერციულ ბაზარზე დატვირთულობის და ბრუნვის მაჩვენებლის აღდგენა შეინიშნება.
საოფისე
04.2022
პანდემიის პირობებში თბილისში საერთო სამუშაო სივრცეების დატვირთულობა 61%-ს შეადგენდა. ახალი სივრცეების გასხსნის შედეგად გაზრდილი ტევადობის პარალელურად, 2021 წელს დატვირთულობის იგივე მაჩვენებელი შენარჩუნდა.