ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 4,063 ერთეული შეადგინა და წინა წლის ოქტომბერთან შედარებით 29%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 41%-ით, 221 მილიონ აშშ დოლარამდეა გაზრდილი. 
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 32%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2021 წლის ოქტომბერთან შედარებით მაჩვენებელი 22%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში თბილისში ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 117%-ით გაიზარდა, მედიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებლის 83%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა მხოლოდ 10%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 17%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ფართო ცენტრში - 11%-ით, ქალაქის ცენტრში კი 9%-იანი ზრდა ფიქსირდება.
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 10%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ქალაქის ცენტრსა და ფართო ცენტრში კი 6% და 7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
11.2022
2022 წლის ოქტომბერში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ოქტომბერთან შედარებით 51%-ით, 1,630 ერთეულამდე გაიზარდა, ბაზრის ზომა კი 46%-ით გაიზარდა და 68 მილიონ აშშ დოლარი შეადგინა.
საცხოვრებელი
11.2022
ბათუმში 2022 წლის ოქტომბერში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 52%-ით გაიზარდა, ძველი ბინების შემთხვევაში კი 46%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.  
საცხოვრებელი
11.2022
ათუმში 2022 წლის ოქტომბერში მოთხოვნა ახალაშენებულ მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მნიშვნელოვნად, 85%-ით და 59%-ით გაიზარდა, ეკონომ სეგმენტში კი მოთხოვნის 35%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.  
საცხოვრებელი
11.2022
ბათუმში 2022 წლის ოქტომბერში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 16%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 879 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველი ბინების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი 2%-ით, 708 აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის სექტემბერში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,831 ერთეული შეადგინა და წინა წლის სექტემბერთან შედარებით 27%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა კი 42%-ით, 196 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის სექტემბერში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 29%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტებში მოთხოვნის გაორმაგებით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი 22%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის სექტემბერში თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაორმაგდა, პრემიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 167%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა მხოლოდ 5%-ით გაიზარდა.