ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
09.2023
2023 წლის აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,420 ერთეული შეადგინა და წინა წლის აგვისტოსთან შედარებით 10%-ით შემცირდა. ბაზრის ზომა 8%-ით, 187 მილიონ აშშ დოლარამდეა შემცირებული.
საცხოვრებელი
09.2023
2023 წლის აგვისტოში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 6%-იანი კლება ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის აგვისტოსთან შედარებით მაჩვენებელი 18%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
09.2023
2023 წლის აგვისტოში თბილისში ახალაშენებულ ეკონომ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 9%-ით შემცირდა, მედიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებლის მხოლოდ 1%-იანი კლება დაფიქსირდა. რაც შეეხება პრემიუმ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა არ შეცვლილა.
საცხოვრებელი
09.2023
2023 წლის აგვისტოში თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 8%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ფართო ცენტრსა და ქალაქის ცენტრში კი 3%-იანი კლება დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
09.2023
2023 წლის აგვისტოში თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი უმნიშვნელოდ გაიზარდა როგორც გარეუბნებში, ასევე ქალაქის ცენტრალურ უბნებში.
საცხოვრებელი
09.2023
2023 წლის აგვისტოში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის აგვისტოსთან შედარებით 11%-ით, 1,422 ერთეულამდე შემცირდა, ბაზრის ზომა კი 17%-ით შემცირდა და 56 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა.
საცხოვრებელი
09.2023
ბათუმში 2023 წლის აგვისტოში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 8%-ით შემცირდა, ძველი ბინების შემთხვევაში კი 41%-იანი კლება დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
09.2023
ბათუმში 2023 წლის აგვისტოში ახალაშენებული მედიუმ სეგმენტის ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 29%-ით შემცირდა. პრემიუმ და ეკონომ სეგმენტებში კი მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ შემცირდა.
საცხოვრებელი
09.2023
ბათუმში 2023 წლის აგვისტოში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 20%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 984 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველი ბინების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი მხოლოდ 3%-ით, 728 აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
08.2023
2023 წლის ივლისში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,540 ერთეული შეადგინა და წინა წლის ივლისთან შედარებით 7%-ით შემცირდა. ბაზრის ზომა 7%-ით, 189 მილიონ აშშ დოლარამდეა შემცირებული.
საცხოვრებელი
08.2023
2023 წლის ივლისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 3%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის ივლისთან შედარებით მაჩვენებელი 27%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
08.2023
2023 წლის ივლისში თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 10%-ით გაიზარდა, ეკონომ სეგმენტში კი მაჩვენებლის მხოლოდ 2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება პრემიუმ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 7%-ით 191 ერთეულამდე შემცირდა.