ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
04.2023
ბათუმში 2023 წლის მარტში, ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 20%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 909 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველი ბინების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი 12%-ით, 702 აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
04.2023
2023 წლის I კვარტალში, თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 9,633 ერთეული შეადგინა და წინა წლის I კვარტალთან შედარებით, უმნიშვნელოდ, 1%-ით შემცირდა. ბაზრის ზომა კი 12%-ით, 532 მილიონ აშშ დოლარამდეა გაზრდილი.
საცხოვრებელი
04.2023
2023 წლის I კვარტალში, ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 1%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის I კვარტალთან შედარებით მაჩვენებელი 5%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
04.2023
2023 წლის I კვარტალში, თბილისში ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა 77%-ით გაიზარდა, მედიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებლის 37%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 17%-ით შემცირდა, 3,800 ერთეულამდე.
საცხოვრებელი
04.2023
2023 წლის I კვარტალში, თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 13%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ფართო ცენტრში - 14%-ით, ქალაქის ცენტრში კი 10%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
04.2023
2023 წლის I კვარტალში, თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 8%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ფართო ცენტრსა და ქალაქის ცენტრში კი 4% და 7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
04.2023
2023 წლის I კვარტალში, ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის I კვარტალთან შედარებით 40%-ით, 4,273 ერთეულამდე გაიზარდა, ბაზრის ზომა კი 55%-ით გაიზარდა და 186 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა.
საცხოვრებელი
04.2023
ბათუმში 2023 წლის I კვარტალში, ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 41%-ით გაიზარდა, ძველი ბინების შემთხვევაში კი 30%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
04.2023
ბათუმში 2023 წლის I კვარტალში, მოთხოვნა ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე, მნიშვნელოვნად, 188%-ით გაიზარდა. მედიუმ და ეკონომ სეგმენტებში ტრანზაქციების რაოდენობის 34% და 17%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
04.2023
ბათუმში 2023 წლის I კვარტალში, ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 24%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 908 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველი ბინების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი 16%-ით, 725 აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
03.2023
2023 წლის თებერვალში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,421 ერთეული შეადგინა და წინა წლის თებერვალთან შედარებით 5%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 21%-ით, 190 მილიონ აშშ დოლარამდეა გაზრდილი.
საცხოვრებელი
03.2023
2023 წლის თებერვალში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 12%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის თებერვალთან შედარებით მაჩვენებელი 7%-ით შემცირდა.