ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის სექტემბერში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 29%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტებში მოთხოვნის გაორმაგებით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი 22%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის სექტემბერში თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაორმაგდა, პრემიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 167%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა მხოლოდ 5%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
10.2022
ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 16%-ით გაიზარდა ქალაქის ცენტრში, ფართო ცენტრში კი - 15%-ით. რაც შეეხება გარეუბნებს, 11%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 10%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ქალაქის ცენტრსა და ფართო ცენტრში კი 9%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის სექტემბერში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის სექტემბერთან შედარებით 47%-ით, 1,627 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 57%-ით 74 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
10.2022
ბათუმში 2022 წლის სექტემბერში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 51%-ით გაიზარდა, ძველ ბინების შემთხვევაში კი 21%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
10.2022
ბათუმში 2022 წლის სექტემბერში მოთხოვნა ახალაშენებულ პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე თითქმის გაორმაგდა და 311 ერთეული შეადგინა. მედიუმ და ეკონომ სეგმენტებში კი შესაბამისად, 55% და 36%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
10.2022
ბათუმში 2022 წლის სექტემბერში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 14%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 886 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაში კი 10%-იანი ზრდა დაფიქსრიდა და მაჩვენებელი კვ.მ-ზე 678 აშშ დოლარს გაუტოლდა.
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის გასული 9 თვის მდგომარეობით, თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 31,023 ერთეული შეადგინა და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 21%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა კი 35%-ით, 1.5 მილიარდ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის იანვარ-სექტემბერში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 24%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტებში მოთხოვნის მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი 16%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის გასული 9 თვის მდგომარეობით, თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაორმაგდა, პრემიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 137%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა მხოლოდ 5%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის ბოლო 9 თვის მონაცემებით, ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 11%-ით გაიზარდა თბილისის ცენტრსა და ფართო ცენტრში, გარეუბნებში კი 9%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ძველ ბინებს, საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 8%-ით გაიზარდა გარეუბნებში, ქალაქის ცენტრსა და ფართო ცენტრში კი 7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
10.2022
2022 წლის ბოლო 9 თვის მონაცემებით ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის სექტემბერთან შედარებით 37%-ით, 12,094 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 34%-ით 503 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.