ბაზრის ანალიტიკაზე სიღრმისეული წვდომისთვის შეიძინეთ Recov Pro
open menu open menu
წაშლა
შენახვა
ტიპი
ყველა უძრავი ქონება მეტავერსი
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, თბილისში საცხოვრებელი ბინების ბაზრის ზომა 31%-ით, 190 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
07.2022
თბილისში 2022 წლის ივლისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 20%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი 13%-ით არის გაზრდილი.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში თბილისში ახალაშენებულ მედიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაორმაგდა, პრემიუმ სეგმენტში კი მაჩვენებელი 159%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ეკონომ სეგმენტს, ტრანზაქციების რაოდენობა 3%-ით შემცირდა.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქალაქის ფართო ცენტრში - 19%-ით, გარეუბნებსა და ქალაქის ცენტრში კი - 7% და 13%-ით.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, ძველ ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი თბილისის ცენტრში 10%-ით გაიზარდა, ფართო ცენტრსა და გარეუბნებში კი - 1%-ითა და 8%-ით.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ბაზრის ზომა 16%-ით, 59 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, ბათუმში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 2%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგურ პერიოდთან შედარებით, ძველ ბინებზე კი 26%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, ბათუმში ტრანზაქციების რაოდენობა 15%-ით გაიზარდა ახალაშენებული ბინების მედიუმ სეგმენტში და 648 ერთეული შეადგინა, მაშინ როცა პრემიუმ სეგმენტებში 12%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ეკონომ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა მხოლოდ 2%-ით გაიზარდა.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივლისში, ბათუმში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი უმნიშვნელოდ, 5%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 811 აშშ დოლარი შეადგინა. ძველ ბინების შემთხვევაშიც იგივე ზრდა დაფიქსირდა და მაჩვენებელი კვ.მ-ზე 618 აშშ დოლარს გაუტოლდა.
საცხოვრებელი
07.2022
2022 წლის ივნისში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ივნისთან შედარებით 17%-ით, 1,504 ერთეულამდე გაიზარდა. ბაზრის ზომა კი 18%-ით 63 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,660 ერთეული შეადგინა და წინა წლის ივნისთან შედარებით 8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 24%-ით, 193 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.
საცხოვრებელი
06.2022
2022 წლის ივნისში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 11%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც ძირითადად განპირობებულია მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტების მნიშვნელოვანი ზრდით. ძველ პროექტებში კი მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ, 2%-ით არის გაზრდილი.